La Medalla Miraculosa

La Parròquia de Sant Pere obté un notable creixement amb les noves construccions realitzades al barri Residencial Palau que té la particularitat sobre el del Serrallo de què no sofreix cap emigració de fi de jornada ni de cap de setmana, sinó que, per això, es diu residencial i ho és de noms i de fets.
Aquest barri té, segons informacions de l’AA.V., una població actual d’uns 2.200 habitants, i es preveu que arribaran a 10.000, un cop acabades i poblades totes les construccions previstes.
Arrel dels aiguats del 10/10/94, van elegir per advocada la Verge Miraculosa perquè no hi va haver cap desgràcia personal, malgrat que els danys materials foren considerables. La gent deia: “Sembla un miracle que no hi ha hagut cap desgràcia personal” i, per això, invoquen la Miraculosa, i li dediquen, al diumenge de les festes del barri, una missa i besamans on ben bé s’hi congreguen unes tres-centes persones. La imatge de la Verge es guardava al local de l’Associació de Veïns.
A les festes del 2000 es va inaugurar una petita capella que dóna acolliment a la Imatge de la Verge.

Novena de confiança a la Verge Immaculada de la Medalla Miraculosa

Oh Maria, sens pecat concebuda!
Pregueu per nosaltres que recorrem a Vós!

En vostres mans poso aquesta súplica, beneïu-la. Després presenteu-la a Jesús. Feu valer el vostre amor de Mare i el vostre poder de Reina.

Oh Maria, sens pecat concebuda!
Pregueu per nosaltres que recorrem a Vós!

Compto amb el vostre ajut. Confio en el vostre poder. Em lliuro a la vostra voluntat. Estic segur de la vostra Misericòrdia, Mare de Déu i Mare meva, pregueu per mi.

Oh Maria, sens pecat concebuda!
Pregueu per nosaltres que recorrem a Vós!